Philippine Standard Time (PST)
User Online:

Web Visitor Counter:Volume 1                         Issue No. 2013-02                         June 2013
Ikalawang termino ni Mayor JB bilang Punong Bayan,
mandatong ibinigay ng taong bayan

by: Cha T. Magdayao

      Isang panibagong yugto sa kasaysayan ng Kalayaan ang hatid ng May 13, 2013 Election. Ito ang naghatid kay Eugenio Baldevieso Bito-onon, Jr. na kilala din sa bansag na “JB” ng mga malapit na kaibigan, at Kuya Jun naman sa ilang mga kakilala upang Punong Bayan sa pangalawang termino.

      Sino nga ba si JB? Nahirang na Municipal Planning and Development Coordinator noong taong 1997, at kabilang sa kauna-unahang empleyado ng Munisipyo na nanilbihan sa loob ng labing-tatlong taon. Ang pagiging MPDC nya ang nagsilbing inspirasyon upang maisakatuparan ang mga planong naisulat nya sa mahabang panahon.

      Ipinanganak sa Brooke’s Point Palawan noong ika-22 ng Abril 1956, anak nina Ginoong Eugenio Bacabac Bito-onon at Ginang Bernarda Cordero Baldevieso. Tatay ng dalawang anak na sina Uzkar at Lorenzo, at asawa ng maybahay na si Ginang Lucerne Lucero.

      Nakapagtapos ng kursong Biology sa Philippine Union College at kandidato sa kursong Master in Public Administration. Naging Janitor, Salesman, Teacher, Development Project Analyst, Training Officer at Planning Officer. Naging makulay ang kasaysayan ng kanyang buhay-kawani dahil binubuo nito pati ang mga karanasang sumukat sa kanyang pasensya at katatagan. Naranasan nya at naisabuhay ang kahulugan ng sinasabing “floating employee” hindi lamang sa isa kundi hanggang sa pangalawang pagkakataon. Ang pagkapanalong muli ni JB bilang Punong Bayan ay tagumpay din sa mga naniniwalang ipagpapatuloy nya ang nasimulang pagbabago at tunay na kaunlaran sa Kalayaan pagkat isinabuhay nya ang pagiging matapat at huwarang Alkalde sa loob ng kulang-kulang tatlong taon.

      Ano-ano nga ba ang hatid ng kanyang panunungkulan? Ilan lamang dito ay ang mga sumusunod:

  • Pagkakaron ng 115-tonner capacity na Marine Launch matapos lamang ang isang taon at 11 buwan;
  • Pagkakaroon ng brand new generator set; Pagpapadala ng medical at dental mission sa Pag-asa;
  • Pagpapatayo ng Municipal Engineering Building at rehabilitasyon ng mga gusaling pampamahalaan;
  • Pagkakabuo ng Organizational Structure at Staffing Pattern at pagtatalaga ng mga regular na kawani ng pamahalaan;
  • Pagbuo ng Local Special Bodies upang maging katuwang sa pagpaplano at pagdedesisyon;
  • Pagkakaroon ng mga long term plans gaya ng Gender and Development plan, Municipal Disaster Risk Reduction Management Plan, at Capacity Development Plan; Pagkamit ng seal of good housekeeping;
  • Pagkamit ng excellent rating sa Anti-Red Tape Act implementation;
  • Paglalagay ng Municipal Store at apat na units ng multi-freezer;
  • Pagsasamapa ng buong isla ng Pag-asa; at
  • Pagpapanimula nng Pag-asa Elementary School at makakuha ng grant mula sa Pamahalaang Panlalawigan at Ten Moves Foundation sa tulong ng Western Command para sa mga gusali ng eskwelahan

      Sa susunod na tatlong taon ng kanyang muling panunungkulan ay marami pa ang inaasahan kabilang na dito ang partisipasyon at pangunguna sa pananatiling pagkakatayo ng bandila ng Pilipinas sa kabila ng hamon sa kasalukuyang henerasyon.

| Copyright 2013 | Municipal Government of Kalayaan, Palawan, Philippines 5322 |
Email Ad: kalayaanpal@kalayaanpalawan.gov.ph | Tel. Fax No. (63) (048) 434 - 8532
c/o KALAYAAN EXTENSION OFFICE
Mariners Plaza II, Peneyra Road, Bgy. San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan, Philippines 5300
http://www.kalayaanpalawan.gov.ph